Skulderkursus

ABSOLUT SIDSTE CHANCE - Nu kun 3 pladser tilbage!

Indrømmet, jeg tvivlede i starten, men nu går skulderbehandling
bare meget nemmere!
 

-tidl. kursist


Har du svært ved at forestille dig, at en simplere tilgang, kan være den mest effektive for både dig og din skulderpatient?


Nu er der gode nyhedder. På kurset "Bliv skarp på skulderkirurgi og den opstoperative genoptræning," får du både en bedre forståelse for skulderkirurgien og for genoptræning. Lær om restriktioner for diverse skulderoperationer,  om indikationer og kontraindikationer for kirurgi, om smerteregimer, om et nyt syn på immobilisering og ikke mindst om helt nye træningsprincipper, der giver større sandsynlighed for compliance, og dermed øget sandsynlighed for et godt resultat.

Kurset vil også være relevant for andre faggrupper som ergoterapeuter og praktiserende læger, og en stor del af pensum er direkte overførbart til ikke-kirurgiske patienter. 

Overlæge i ortopædkirurgi Klaus Bak fra Kysthospitalet vil undervise omkring selve operationerne, hvilke restriktioner de medfølger og om evidensen set fra et kirurgisk perspektiv.

Fysioterapeut John Odin fra ODINspecialklinik for skulderrehabilitering vil undervise i praktisk genoptræning, mobilisering samt i træningsevidens ud fra et fysioterapeutisk perspektiv. 

Kurset afholdes 27. april kl. 09.00 på Kysthospitalet i Skodsborg.

Nyt siden sidst - også præsentation af åben kirurgi

Som noget nyt arbejdes der i øjeblikket med videooptagelse af åben skulderkirurgi. Kan du ikke tåle, at se blod, skal vi nok advare i tide. Der vil også være ny forskning, og endnu mere træning. 


Der er oprettet en lukket facebook-gruppe, som du får adgang til efter kurset. Her kan du hente en række materialer (træningsbog, testkompendium, træningsregimer m.m.).

Præsentation af sidste års kurser

DU OPNÅR: 

Lettere træning i dagligdagen, som dine patienter mere sandsynligt får lavet - og dermed mere sandsynligt får gode resultater. 

Meget bedre indsigt i en række kirurgiske behandlinger, der præsenteres som video og cases.

Specifikke træningsregimer, der kan bruges med det samme. Også for ikke kirurgiske patienter.

TIDLIGERE KURISTER SIGER:

-Det var et virkelig interessant, inspirerende og lærerigt kursus.... Jeg har anbefalet det til mine kolleger.

-Det var et rigtig godt kurus med mange gode informationer. Lige til at gå til.

-Kan varmt anbefales.